Granit

Granit/žula

Je hlbinná vyvretá hornina ktorej súčasťou sú draselný živec, plagioklas, kremeň a biotit. Textúra je neusporiadaná. Granity sú relatívne pevné a tvrdé a práve vďaka týmto vlastnostiam sa využívajú ako kvalitný stavebný materiál. Vďaka svojej odolnosti voči zvetrávaniu aj ako obkladový a dekoračný kameň.

 

Pestrá farebná škála granitu sa dá skombinovať v akomkoľvek type interiéru a je možné ho použiť do rôznych častí interiéru / krbové obloženie, pracovné kuchynské dosky, parapety, schodiskové stupnice, kúpeľňový obklad, sprchovací kút, doska pod umývadlo v kúpeľni/. Možností využitia je len na Vás.